Behandelingen

Algemene fysiotherapie

Hier worden u oefeningen aangeboden, speciaal gericht op uw klachten. Doel van de therapie kan bijvoorbeeld verbetering van mobiliteit en kracht zijn, zodat u in het dagelijks leven beter kunt functioneren.

Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen

Deze therapie is gericht op het behandelen van klachten bij neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld MS, Parkinson of na een herseninfarct/-bloeding. Doel van de therapie is het aanleren van normale bewegingspatronen en spiercontrole om het dagelijks leven eenvoudiger te maken.

Manuele therapie

Bij deze therapie worden gewrichts- en wervelblokkades opgeheven. Tevens worden u oefeningen aangeboden om het positieve behandelresultaat te ondersteunen.

Manuele lymfdrainage

De manuele lymfdrainage is een zachte, voorzichtige methode die de lymfafvoer bevordert. Ons lymfsysteem voert gif- en afvalstoffen in ons lichaam af. Verschillende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld vaataandoeningen of als bijverschijnsel van kanker, maar ook operaties, kunnen die lymfafvoer verstoren. De gif- en afvalstoffen hopen zich op in het lichaam en vormen lymfoedeem. De drainerende werking van de manuele lymfdrainage kan u helpen.

Fysio-fitness

Aan fitnessapparatuur worden u oefeningen aangeboden, speciaal afgestemd op uw klachten. Het doel kan zijn verbetering van spierkracht en coördinatie zodat u zich in het dagelijks leven fit voelt.

Klassieke Massage

Gespannen spieren worden m.b.v. speciale handgrepen behandeld.

Galileo

Dit is een vibratietherapie waarbij gewrichten niet of nauwelijks belast worden. Door mechanische vibraties van de plaat worden spieren gestimuleerd. Afhankelijk van de ingestelde frequentie kunt u met Galileo spieren doen ontspannen of juist uw spierkracht verbeteren. Bovendien kunt u ook het evenwicht en de coördinatie trainen.

Triggerpoint Therapie

Triggerpoints zijn lokale verspanningen in de musculatuur. Deze hebben een storende invloed op de zenuwimpulsen en veroorzaken pijn. Door druk uit te oefenen op deze triggerpoints worden deze verspanningen opgeheven.

Medizinische TrainingsTherapie

Bent u in de REHA geweest? Dan kunt u met een verwijzing van uw revalidatie-arts circa 6 maanden bij ons komen fitnessen om het behaalde resultaat in de REHA te behouden en/of te verbeteren.

Medical Taping

Medical Taping kan bij veel verschillende aandoeningen / klachten worden toegepast. Wij gebruiken, indien nodig, Medical Taping ter aanvulling/ondersteuning van de therapie.

Huisbezoeken

Als uw (huis)arts een huisbezoek voorschrijft, komen wij u graag thuis behandelen.

Aanvullende behandelingen

Denkt u hierbij aan fangopakkingen, ultrageluidstherapie, elektrotherapie, traktie of koudetherapie.